A A A
  • Společnost REZULT PLUS s.r.o. je řádně registrovanou makléřskou pojišťovací a zajišťovací společností rozhodnutím MFČR ze dne 10.září 2003, čímž byla splněna podmínka stanovená Zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a následně Zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelých a samostatných likvidátorech pojistných událostí.
  • Zprostředkovatelskou činnost v odvětví životních a neživotních pojištění zajišťuje pod registrací:
    • pojišťovací makléř pod registračním číslem 005825PM
    • pojišťovací agent pod registračním číslem 005874PA
  • Společnost má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu pojišťovacího zprostředkovatele ve výši 50,000.000,- Kč

  • Pojišťovací makléřská společnost REZULT PLUS s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 27. srpna 2003, č. výpisu: 14218/2003 se záměrem poskytovat klientům pojišťovací služby u vybraných pojišťoven v ČR.
  • S počtem pojišťoven na našem trhu a jimi nabízenými produkty je orientace na trhu pojištění stále složitější a nepřehlednější. Proto společnost REZULT PLUS s.r.o. vytvořila zkušený tým spolupracovníků s dlouhodobou praxí v oblasti pojištění. Filozofií společnosti REZULT PLUS s.r.o. je dlouhodobé poskytování kvalitních a komplexních služeb v oblasti pojišťovnictví a finančních služeb.

  • Společnost REZULT PLUS s.r.o. klade důraz na spolehlivost finančních institucí a kvalitu nabízených produktů a služeb. Cílem společnosti je spokojený zákazník, proto ctíme následující zásady :

- kvalitní servis

- profesionalita

- neustálý kontakt s klientem